• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о полагању заклетве

29
Нов
2012

Судије које су Одлукoм Високог савета судства број: 06-00-73/2012-01 од 13. новембра 2012. године („Службени гласник РС”, број 109/12) изабране на сталну судијску функцију, а које су након престанка примања накнаде плате засновале радни однос, пре ступања на функцију у суд за који су бирани треба да положе заклетву пред председником Народне скупштине.

Судије ће полагати заклетву пред председником Народне скупштине у петак, 7. децембра 2012. године, у 10,00 часова (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13).