• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 65/19 од 13.09.2019. године

31
Окт
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Првом основном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду и Основном суду у Лебану („Службени гласник РС”, број 65/19 од 13. септембра 2019. године), да ће Комисија Високог савета судства у поступку избора кандидата за судије по напред наведеном огласу (на даље, Комисија) спровести испит за основне судове на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, дана 15. новембра 2019. године, са почетком у 14,00 часова (регистрација почиње од 13,30 часова).

Испит ће бити одржан у Амфитеатру 1, Правног факултета Универзитета у Београду у улици Булевар краља Александра 67.

Кандидати се обавештавају да неће бити допуштено напуштање зграде Правног факултета Универзитета у Београду, све до окончања целог испита.

На испит треба понети идентификациони документ (личну карту или пасош) и стручну литературу коју кандидат сматра потребном за израду писаног задатка.

У прилогу обавештења налази се списак кандидата који се позивају на полагање испита.  

Спискови за разговоре са кандидатима који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама биће накнадно објављени.