• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о одржавању испита за Више судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

22
Феб
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Вишем суду у Београду, Вишем суду у Краљеву, Вишем суду у Пироту, Вишем суду у Суботици и Вишем суду у Шапцу („Службени гласник РС”, број 103/18 од 26. децембра 2018. године), да ће Комисија Високог савета судства у поступку избора кандидата за судије по напред наведеном огласу спровести испит за виши суд на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, дана 07. марта 2019. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Високог савета судства, Ресавска 42, Београд .

Кандидати се обавештавају да неће бити допуштено напуштање зграде Високог савета судства, све до окончања испита.

На испит треба понети идентификациони документ (личну карту или пасош) и стручну литературу коју кандидата сматра потребном за израду писаног задатка

У прилогу обавештења налази се списак кандидата који се позивају на полагање испита.  

Списак кандидата за разговоре, Комисија ће објавити накнадно, а најкасније 10 дана пре одржавања разговора, на интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs