• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о лицу одређеном за заштити података о личности у Високом савету судства

08
Нов
2019

Председник Високог савета судства, на основу члана 56. став 2., члана 57. и 58. Закона о заштити података о личности, донео је одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности и то:

Наташу Ђелић, шефа одсека за статусна питања судија и судија поротника.

Контакт телефон: 011/30-27-413

E-mail адреса: djelic.lzzpol@vss.sud.rs