• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТИМА

12
Апр
2018

Кандидати који су поднели пријаве на оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности, који је објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године и у дневном листу „Политика” од 27. фебруара 2018. године, а који подлежу обавези полагања испита, обавештавају се да ће се испит:

  • за Прекршајни апелациони суд одржати 7. маја 2018. године у 10,30 часова (регистрација почиње од 10,00 часова)
  • за Управни суд одржати 8. маја 2018. године у 10,30 часова (регистрација почиње од 9,45 часова)
  • за више судове одржати 9. маја 2018. године у 10,30 часова (регистрација почиње од 10,00 часова)
  • за привредне судове одржати 10. маја 2018. године у 10,30 часова (регистрација почиње од 9,30 часова).

Сви ови испити ће се одржати у сали Народне скупштине Републике Србије, Београд, улица Краља Милана 14.

  • Испит за кандидате за апелационе судове одржаће се 11. маја 2018. године у 10,30 часова (регистрација почиње од 10,00 часова), у просторијама Високог савета судства, Београд, Ресавска 42.

На испит треба понети идентификациони документ (личну карту или пасош) и стручну литературу коју кандидат сматра потребном за израду писаног задатка.

На испиту за привредне судове питања/задаци из материје стечаја сачињени су применом Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС и 83/14), без измена и допуна Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 113/17).

Спискови кандидата који су дужни да приступе полагању испита биће објављени накнадно, а најкасније 10 дана пре одржавања испита, на интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs