• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БАЗЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА.

18
Јун
2019

Високи савет судства је на седници одржаној дана 18. Јуна 2019. године донео Одлуку о измени базе питања из области привредног права за кандидате који се први пут бирају на судијску функцију.

Из базе се бришу питања 15, 42 и 54, а додаје се нових 9 (девет) питања почев од редног броја 132.

У прилогу је нова база питања из области привредног права.