• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за више судове, по јавном конкурсу („Службени гласник РС” бр. 79/23 од 15.09.2023. године)

26
Јан
2024

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Виши суд у Краљеву, Виши суд у Чачку и Виши суд у Пироту, по јавном конкурсу („Службени гласник РС” бр. 79/23 од 15. септембра 2023. године), да ће се разговори са кандидатима обавити дана 08. фебруара 2024. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списку у прилогу.