• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за основне, прекршајне и привредни суд, по јавном конкурсу („Сл.Гл. РС” бр. 79/23 од 15.09.2023. године)

17
Јан
2024

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Основни суд у Крагујевцу, Основни суд у Неготину, Основни суд у Деспотовцу, Прекршајни суд у Ваљеву, Прекршајни суд у Нишу, Прекршајни суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Пожеги, Прекршајни суд у Трстенику и Привредни суд у Краљеву, по јавном конкурсу („Службени гласник РС” бр. 79/23 од 15. септембра 2023. године), да ће се разговори са кандидатима обавити у периоду од 05. до 09. фебруара 2024. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списковима у прилогу.