• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Основни суд у Зрењанину, Прекршајни суд у Новом Саду и Прекршајни суд у Кикинди („Службени гласник РС” бр. 137/22 од 09.12.2022. и 52/23 од 23. јуна 2023. године).

17
Нов
2023

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Основни суд у Зрењанину („Службени гласник РС” бр. 52/23 од 23. јуна 2023. године), Прекршајни суд у Новом Саду („Службени гласник РС” бр. 137/22 од 09. децембра 2022. године) и Прекршајни суд у Кикинди („Службени гласник РС” бр. 52/23 од 23. јуна 2023. године), да ће се разговори са кандидатима обавити дана 1. децембра 2023. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списку у прилогу.