• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Основни суд у Сенти, Прекршајни суд у Сенти и Прекршајни суд у Сомбору („Службени гласник РС” бр. 52/23 од 23. јуна 2023. године).

17
Нов
2023

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Основни суд у Сенти, Прекршајни суд у Сенти и Прекршајни суд у Сомбору („Службени гласник РС” бр. 52/23 од 23. јуна 2023. године), да ће се разговори са кандидатима обавити дана 29. новембра 2023. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списку у прилогу.