• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за више судове („Сл.гл. РС” бр. 85/23 од 06.10.2023. године и 18/24 од 08.03.2024. године)

04
Јун
2024

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Виши суд у Врању, Виши суд у Јагодини,  по јавном конкурсу који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 85/23 од 6. октобра 2023. Године и Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Новом Саду и Виши суд у Новом Пазару, по јавном конкурсу који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 18/24 од 8. марта 2024. године, да ће се разговори са кандидатима обавити дана 3. јула, 8. јула и 9.јула 2024. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списковима у прилогу.