• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Врховни суд, по јавном конкурсу објављеном у „Сл. гл. РС” бр. 99/23 од 10.11.2023. године)

06
Феб
2024

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Врховни суд, по јавном конкурсу који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 99/23 од 10новембра 2023. године, да ће се разговори са кандидатима обавити дана 4. марта, 5. марта и 6. марта 2024. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списковима у прилогу.