• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатом за избор председника Врховног касационог суда

26
Јан
2021

Поводом Огласа за избор председника Врховног касационог суда, који је објављен  у “Службеном гласнику РС“ број 154/20 од 23. децембра 2020. године, обавештава се кандидат Јасмина Васовић, да ће се разговор обавити дана 09. фебруара 2021. године у 13 часова у просторијама Високог савета судства, улица Ресавска 42, у Београду.