• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у привредним и вишим судовима - "Сл. гласник РС" бр. 124/20 од 16. октобра 2020.године

29
Дец
2020

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Привредном суду у Београду, Привредном суду у Зајечару, Привредном суду у Суботици, Привредном суду у Ужицу и Вишем суду у Шапцу, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 124/20 од 16. октобра 2020. године, а који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са њима обавити у просторијама Високог савета судства, улица Ресавска 42 у Београду, дана 19. и 20. јануара 2021. године, а према списку и распореду који је дат у прилогу.

Кандидати који долазе на разговор су у обавези да носе личну хигијенску маску за заштиту прописано постављену на лицу.