• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Јагодини "Сл. Гласник РС" 27/2020 од 13.03.2020. године

03
Јун
2020

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаву на Оглас за избор судија у Вишем суду у Јагодини "Сл. Гласник РС" 27/2020 од 13.03.2020. године, а који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама, да ће се разговор одржати дана 01.07.2020. године у 14,15 часова у просторијама Високог савета судства, улица Ресавској 42, Београд.