• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија, по огласу ("Сл. Гласник РС" бр.115/22 од 21.10.2022. године)

06
Јан
2023

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, Трећи основни суд у Београду, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Обреновцу и Прекршајни суд у Панчеву, по огласу ("Сл. Гласник РС"бр.115/22 од 21.10.2022. године), који подлежу обавези из члана 50. Закона о судијама, да ће се разговори са кандидатима обавити у периоду о 23.01.2023. године до 07. фебруара 2023. године у просторијама Високог савета судства, ул.Ресавска бр.42, у Београду, према списковима и распореду у прилогу.