• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор председника основних судова („Сл. гл. РС“, бр. 79/23 од 15.09.2023. године.

14
Нов
2023

           Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор председника за Трећи основни суд у Београду, Основни суд у Нишу, Основни суд у Пријепољу, Основни суд у Прокупљу, Основни суд у Бујановцу и Основни суд у Сомбору, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 79/23 од 15. септембра 2023. године, да ће се разговори са кандидатима обавити дана 12. децембра 2023. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42, у  Београду, према списку у прилогу.