• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија по огласу објављеном у ,,Сл.гл.РС“ број 115/22 од 21. октобра 2022. године

23
Мај
2023

Високи савет судтсва обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија за Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у Врбасу, Основни суд у Димитровграду, Основни суд у Јагодини, Основни суд у Кикинди, Основни суд у Краљеву, Основни суд у Параћину, Основни суд у Пироту, Основни суд у Трстенику, Прекршајни суд у Бачкој Паланци, Прекршајни суд у Зрењанину, Прекршајни суд у Јагодини, Прекршајни суд у Кикинди, Прекршајни суд у Краљеву, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 115/22 од 21. октобра 2022. године, да ће се разговори са кандидатима обавити у периоду од 12. јуна до 30. јуна 2023. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска број 42, у Београду, према списковима и распореду у прилогу.