• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија у Основном суду у Новом Саду и Основном суду у Шапцу, по огласу објављеном у „Сл. гл. РС” бр. 93/21 од 24.09.2021. године

15
Јул
2022

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријавe за избор судија у Основном суду у Новом Саду и Основном суду у Шапцу, по огласу објављеном у "Сл. гласнику РС " бр. 93/21 од 24. септембра 2021. године, а који подлежу обавези из члана 50. став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатима обавити дана 29., 30. и 31. августа 2022. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42 у Београду, према списковима у прилогу.