• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Основни суд у Врбасу, по Огласу објављеном у „Сл. гл. РС” бр. 53/21 од 28.05.2021. године

23
Нов
2021

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријавe за избор судија у Основном суду у Врбасу, по Огласу објављеном у "Сл. гласнику РС " бр. 53/21 од 28. маја 2021. године, а који подлежу обавези из члана 50. став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатима обавити дана 9. децембра 2021. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42 у Београду, према списку у прилогу.