• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ОДРЖАВАЊА РАЗГОВОРА СА КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ,,СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС" БРОЈ 21/20 ОД 6. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

15
Сеп
2020

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Вишем суду у Новом Саду, Вишем суду у Крагујевцу, Вишем суду у Новом Пазару, Вишем суду у Сремској Митровици, Вишем суду у Ужицу и Вишем суду у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС" број 21/20 од 6. марта 2020. године, а који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатима одржати дана 28.09.2020. године у просторијама Високог савета судства, улица Ресавска 42, Београд, према распореду у прилогу.

Напомињемо да кандидати који први пут полажу испит за више судове, а не приступе полагању испита који је заказан дана 24.09.2020. године, не треба да долазе на заказани разговор.

Напомињемо да су сви кандидати који долазе на разговор у обавези да носе личну заштитну маску прописно постављену на лице.