• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, Зајечару, Крушевцу, Нишу, Панчеву, Пироту, Руми и Чачку („Сл. Гласник РС“ бр. 8/19 од 08.02.2019. године

12
Мар
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, Зајечару, Крушевцу, Нишу, Панчеву, Пироту, Руми и Чачку („Службени гласник РС”, број 8/19 од 08. фебруара 2019. године), да ће Комисија Високог савета судства у поступку избора кандидата за судије по напред наведеном огласу спровести испит за прекршајне судове на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, дана 03. априла 2019. године, са почетком у 10,30 часова (регистрација почиње од 9,45 часова).

Испит ће бити одржан у великој сали Народне скупштине Републике Србије у улици Краља Милана 14, Београд.

Кандидати се обавештавају да неће бити допуштено напуштање зграде Народне скупштине, све до окончања целог испита.

У прилогу обавештења налази се списак кандидата који се позивају на полагање испита.  

Напомена:

На испит за прекршајне судове који ће се одржати дана 03.априла 2019. године у великој сали Народне скупштине Републике Србије у улици Краља Милана 14, Београд., кандидати могу да понесу Закон о безбедности саобраћају на путевима (,,Службени гласник РС”, бр.  41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18) и Закон о прекршајима  (,,Службени гласник РС“  бр. 65/13, 13/16, 98/16).