• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве за Управни суд по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 115/22 од 21. октобра 2022. године и у „Службеном гласнику РС“ број 137/22 од 9. децембра 2022. године

24
Јан
2023

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве за избор судија у Управном суду, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 115/22 од 21. октобра 2022. године и у Службеном гласнику РС“ број 137/22 од 9. децембра 2022. године, а који имају обавезу да полажу испит за наведени суд, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, да ће се испит одржати дана 6. фебруара 2023. године са почетком у 10:00 часова ( регистрација кандидата почиње у 09.30 часова),  у Народној скупштини Републике Србије, ул. Краља Милана брoj 14, у Београду.