• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатом који је поднео пријаву на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Сл. Гл. РС" бр. 116/20 од 16.09.2020. године

25
Дец
2020

Високи савет судства обавештава кандидаткињу Милосављевић Миланку, која је поднела пријаву за избор судија за Прекршајни апелациони суд по Огласу објављеном у "Сл. гласнику РС " бр. 116/20 од 16. септембра 2020. године,  да ће се испит одржати дана  12. јануара 2021. године, са почетком у 10,00 часова у просторијама Високог савета судства, Београд, улица Ресавска 42.

Комисија Високог савета судства након завршетка испита, обавиће и разговор са именованом кандидаткињом у смислу члана 50 става 3. Закона о судијама.

Кандидат који долази на испит је у обавези да носи личну хигијенску маску за заштиту прописано постављену на лицу.