• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду, апелационим и привредним судовима - "Сл. Гл. РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

15
Сеп
2020

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Управном суду, Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Крагујевцу, Апелационом суду у Нишу, Апелационом суду у Новом Саду, Привредном суду у Крагујевцу и Привредном суду у Нишу, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 83/20 од 10. јуна 2020. године, а који имају обавезу да полажу испит за наведене судове, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира,  да ће се испити одржати  у библиотеци Високог савета судства, улица Ресавска 42,  у Београду, по следећем распореду:

 

  1. Испит за привредне судове одржаће се дана 1. октобра 2020. године са почетком у 10, 00 часова (списак у прилогу бр.1).

      Разговор са кандидатима за привредне судове, који подлежу обавези из члана 50 став 3.   Закона о судијама,  обавиће се дана 5. октобра 2020. године са почетком у  10,00 часова, према распореду у прилогу бр. 2.

 

  1. Испит за апелационе судове  одржаће се дана 7. октобра 2020. године са почетком у 09,30 часова (списак у прилогу бр.3).

      Разговор са кандидатима за апелационе судове, који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама,  обавиће се истог дана са почетком у 13,30 часова, према распореду у прилогу бр.4.

 

  1. Испит за Управни суд одржаће се дана 8. октобра 2020. године са почетком у 10, 00 часова (списак у прилогу бр.5).

      Разговор са кандидатима за Управни суд, који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама,  обавиће се дана 14. октобра 2020. године са почетком у  09,00 часова, према распореду у прилогу бр. 6.

 

     Напомињемо да кандидати који први пут полажу испит, а не приступе полагању испита, не треба да долазе ни на заказани разговор.

     Напомињемо да су сви кандидати који долазе на испит и на разговор у обавези да носе личну заштитну маску прописно постављену на лицу.