• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управни суд ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

29
Окт
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Управни суд, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 65/19 од 13. септембра 2019. године, а који имају обавезу да полажу испит на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит за Управни суд одржати дана 25. новембра 2019. године у 10:00 часова у просторијама Високог савета судства, Ресавска 42, Београд. (Регистрација кандидата почиње у 9:30.)

На испит је потребно понети неки идентификациони документ.

Кандидати се обавештавају да неће бити допуштено напуштање зграде Високог савета судства, све до окончања испита.

Разговори са кандидатима који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама, обавиће се дана 02.12.2019. године, према распореду у прилогу бр. 2.