• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном суду у Ужицу, Зајечару и Крагујевцу

15
Мар
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Привредном суду у Ужицу, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 103/18 од 26. децембра 2018. године, као и на оглас за избор судија у Привредном суду у Зајечару и Привредном суду у Крагујевцу, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 11/19 од 20. фебруара 2019. године, а који имају обавезу да полажу испит на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит за привредне судове одржати дана 27. марта 2019. године у 10,00 часова у библиотеци Високог савета судства, улица Ресавска 42, Београду.

На испит је потребно понети неки идентификациони документ, а од прописа: Закон о парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о стечају и Закон о привредним друштвима.

Разговори са кандидатима обавиће се 28. марта 2019. године, према распореду у прилогу бр. 2