• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Прешеву („Сл. Гласник РС“ бр. 56/18 од 18.07.2018. године

05
Дец
2018

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Прекршајном суду у Прешеву, („Службени гласник РС”, број 56/18 од 18. јула 2018. године), да ће Комисија Високог савета судства у поступку избора кандидата за судије по напред наведеном огласу (на даље, Комисија) спровести испит за прекршајне судове на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, дана 17. децембра 2018. године, са почетком у 10,00 часова (регистрација почиње од 9,45 часова). Испит ће бити одржан у просторијама Високог савета судстава, Београд, улица Ресавска 42.

Кандидати се обавештавају да неће бити допуштено напуштање зграде Високог савета судства, све до окончања целог испита.

У прилогу обавештења налази се списак кандидата који се позивају на полагање испита.  

Дана 17. децембра 2018. године, са почетком у 13,30 часова, а према распореду са списка који се налази у прилогу обавештења, Комисија ће обавити разговоре са кандидатима.