• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

13
Мај
2020

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду  који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 84/19 од 29. новембра 2019. године, а који имају обавезу да полажу испит за Прекршајни апелациони суд, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит одржати дана 01. јуна 2020. године у 09,00 часова у библиотеци Високог савета судства, улица Ресавска 42, Београду.

Разговор са кандидатима који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама,  обавиће се истог дана, по завршетку испита, а према распореду у прилогу бр. 2.