• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Више судове ("Сл. Гласник РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

13
Мај
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Виши суд у Новом Пазару, Виши суд у Лесковцу и Виши суд у Смедереву, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 11/19 од 20. фебруара 2019. године, а који имају обавезу да полажу испит на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит за више судове одржати дана 24. маја 2019. године у 09,30 часова у библиотеци Високог савета судства, улица Ресавска 42, Београду.

Разговор са кандидатима који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама,  обавиће се истог дана, по завршетку испита, а према распореду у прилогу бр. 2.