• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита за Виши суд у Јагодини и Привредни суд у Ваљеву („Сл.гл.РС”, број 85/23 од 06.10.2023. године)

26
Мар
2024

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на јавни конкурс за избор судија за Виши суд у Јагодини и Привредни суд у Ваљеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 85/23 од 06.10.2023. године, а који имају обавезу да полажу испит за више и привредне судове, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, да ће се испит одржати дана 16.04.2024. године, у 10:00 часова, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42, у Београду, према списковима у прилогу: