• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

11
Јун
2020

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Основним судовима који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 21/20 од 6. марта 2020. године, а који имају обавезу да полажу испит за наведени суд, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит одржати дана 09. јула 2020. године у 10,00 часова у Амфитеатару 5, Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у Београду (Регистрација кандидата почиње у 09:15 часова).

- Сви кандидати који долазе на испит су у обавези да носе личну хигијенску маску за заштиту прописано постављену на лицу, а пожељно је и ношење заштитних хигијенских рукавица.