• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИСПИТ ЗА ПРЕКРШАЈНЕ СУДОВЕ

18
Мај
2018

На испит за прекршајне судове који ће се одржати дана 13.06.2018. године у Хали II Београдског сајма, кандидати могу да понесу Закон о безбедности саобраћају на путевима (,,Службени гласник РС”, бр.  41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18) и Закон о прекршајима  (,,Службени гласник РС“  бр. 65/13, 13/16, 98/16).