• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Листа кандидата са прелиминарном оценом са писаног теста за Управни суд

27
Нов
2017

У складу са чланом 18 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, Испитна комисија Високог савета судства, дана 27. новембра 2017. године у 14:30 часова, објавила је листу кандидата са прелиминарном оценом са писаног теста, а према азбучном реду презимена кандидата и то: