• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНОМ СА ИСПИТА - Основни судови

02
Апр
2024

ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНОМ СА ИСПИТА
Основни судови

(ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛ.ГЛАСНИК РС" 116/23 од 26.12.2023)