• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Листа кандидата са коначном оценом са испита за привредни суд по јавном конкурсу који је објављен у „Сл.гл. РС”, бр. 18/24 од 08.03.2024.год.

07
Јун
2024

Комисија Високог савета судства утврдила је листу кандидата са коначном оценом са испита за Привредни суд у Суботици, по јавном конкурсу који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 18/24 од 8. марта 2024. године, а коју објављује дана 7. јуна 2024. године на својој интернет страници у 14:15 часова.