• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Листа кандидата са коначном оценом са испита за основне и прекршајне судове, по огласу објављеном у ,,Сл. гласнику РС" бр. 115/22 од 21.10.2022. године

30
Дец
2022

Комисија Високог савета судства утврдила је листу кандидата са коначном оценом са испита за основне и прекршајне судове по огласу објављеном у ,,Сл. гласнику РС" бр. 115/22 од 21. октобра 2022. године, коју објављује дана 30. децембра 2022. године на својој интернет страници у 15:30 часова.