• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Издвојено мишљење

19
Мај
2010

Високи савет судства је дана 19. маја 2010. године доставио Уставном суду Србије издвојено мишљење Нате Месаровић, председника Високог савета судства и изборних чланова Високог савета судства из реда судија, Младена Николића, Надице Јовановић и Биљане Тошковић, а које се односи на изјављене жалбе неизабраних судија.