• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Издвојено мишљење

19
Мај
2010

Високи савет судства је дана 19. маја 2010. године доставио Уставном суду Србије издвојено мишљење Нате Месаровић, председника Високог савета судства и изборних чланова Високог савета судства из реда судија, Младена Николића, Надице Јовановић и Биљане Тошковић, а које се односи на изјављене жалбе неизабраних судија.