• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор судија у Врховни касациони суд

23
Дец
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 23. децембра 2014. године, донео Одлуку о избору судија у Врховни касациони суд.

Списак изабраних судија:

1. Петровић Радослав, судија Апелационог суда у Крагујевцу

Високи савет судства је 19. септембра 2014. године огласио избор судија у Врховном касационом суду.