• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор судија за 81 судијско место

19
Феб
2010

Високи савет судства је дана 19. фебруара 2010. године објавио оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности за 81 судијско место. На наведени оглас пријаву је поднело 1381 кандидат, од ког броја је 119 непотпуних и неуредних пријава.

Међу кандидатима чије су пријаве потпуне има: 181 кандидат из реда судија, 415 кандидата којима је престала судијска дужност 31.12.2009. године, 89 кандидата из реда судија општинских органа за прекршаје и већа за прекршаје, 207 судијских помоћника, 116 адвоката и 254 кандидата из осталих органа и организација. 

На 14. редовној седници, која ће се одржати у понедељак, 31. маја 2010. године, Високи савет судства ће разматрати пријаве кандидата који су конкурисали за апелационе и више судове у Републици Србији (25 судијских места).