• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор председника судова у Републици Србији

05
Нов
2010

БЕОГРАД - Високи савет судства обавештава јавност да су 04. новембра завршени разговори са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника Основних судова у Републици Србији. Данас су почели разговори са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника Привредних судова.

Од 1. до 04. новембра Комисија Високог савета судства у саставу Јелена Боровац, Ђурђина Бјелобаба и Биљана Тошковић разговарала је са 69 кандидата који су поднели пријаве на оглас за избор председника 34 Основна суда у Републици Србији. Списак кандидата са тачно одређеним датумом и временом разговора са Комисијом Високог савета судства објављен је на интернет страници ВСС.

Разговори се обављају у библиотеци Високог савета судства у Београду, Ресавска 42, снимају се и преносе путем видео бима који је постављен у просторији поред библиотеке и доступан је јавности и медијима.

Високи савет судства је 17. септембра 2010.године огласио избор председника у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији. Рок за подношење пријава истекао је 04. октобра 2010.године.