• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Захтев за изузеће

19
Мај
2010

Високи савет судства је дана 19. маја 2010. године упутио Уставном суду Србије захтев за изузеће судије Оливере Вучић из поступка по жалби судија које нису изабране на судијску функцију, у поступку општег избора.