• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Говор председника Високог савета судства за конференцију „Подршка реформи правосуђа у Србији у складу са стандардима Савета Европе“ - 29. септембар 2010. године