• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ !!!

14
Мај
2020

Поводом огласа за избор председника суда који је објављен у ,,Службеном гласнику“ РС, број 27/20 од 13. марта 2020. године, огласа за избор судија који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 13. марта 2020. године и у  ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20 од 6. марта 2020. године, Високи савет судства обавештава кандидате о следећем:

1. За кандидате који су поднели само пријаву, електронским путем на мејл адресу Високог савета судства sekretarijat@vss.sud.rs, без других доказа о испуњености услова за избор, да су у обавези да до 25. маја 2020. године, доставе путем поште, уколико то већ нису учинили, потписану пријаву као и остале доказе о испуњености услова за избор, који су таксативно наведени за сваки статус кандидата у текућим огласима, као и изјаву којом се опредељују да Савет по службеној дужности прибави податке о којима се води службена евиденција.  

2. За кандидате који су поднели пријаву, као и све доказе о испуњености услова за избор, у зависности од статуса кандидата, електронским путем на мејл адресу Високог савета судства sekretarijat@vss.sud.rs, да су у обавези да до 25. маја 2020. године, доставе путем поште само потписану пријаву, као и изјаву којом се опредељују да Савет по службеној дужности прибави податке о којима се води службена евиденција.