• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

13.
Мај.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Више судове ("Сл. Гласник РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

13.
Мај.
2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

25.
Апр.
2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА РАЗГОВОРА ЗА ПРЕКРШАЈНЕ СУДОВЕ

24.
Апр.
2019.

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године

22.
Апр.
2019.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године)

22.
Апр.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Привредне судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године и у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

22.
Апр.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд-Привредни суд у Зајечару, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

19.
Апр.
2019.

Високи савет судства на седници одржаној 19. априла 2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18 од 26. децембра 2018. године донео је одлуку о избору судија...

19.
Апр.
2019.

Високи савет судства на седници одржаној 19. априла 2019 године, по огласу објављеном у Службеном гласнику РС“, број 6/19 од 1. фебруара 2019. године донео је одлуку о предлогу кандидата

19.
Апр.
2019.

Високи савет судства на седници одржаној 19. априла 2019. године, по огласy објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18 од 26. децембра 2018. године донео је одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Уп

Pages