• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

28.
Мар.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ- Виши суд у Шапцу

24.
Мар.
2022.

Оглас за избор судија у Апелационим судовима у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, "Сл. Гл. РС" 40/22 од 23.03.2022. године

18.
Мар.
2022.

Листа кандидата са оценом са испита за привредне судове, по огласу објављеном у ,,Сл. гласнику РС" бр. 120/21 од 10.12.2021. године

17.
Мар.
2022.

Одлука о избору судија у Привредни апелациони суд

16.
Мар.
2022.

ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНОМ СА ИСПИТА - Виши судови (ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ I ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 120/21 ОД 10.12.2021)

15.
Мар.
2022.

Решења о исправци одлуке Високог савета судства бр. 119-05-00387 од 24.02.2022. године

15.
Мар.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД (Огл. Сл.Гл. РС 107/21 од 12.11.2021.г.)

Pages