• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

16.
Мар.
2020.

Оглас за избор председника судова - "Сл. Гласник РС" бр. 27/20 од 13.03.2020. године

16.
Мар.
2020.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 27/20 од 13. марта 2020. године

15.
Мар.
2020.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ !!!

9.
Мар.
2020.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Виши суд у Краљеву, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 81/19 од 15.11.2019. године

9.
Мар.
2020.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 21/20 од 6. март 2020. Године

3.
Мар.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

24.
Феб.
2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ - Разговори са кандидатима за именовање за заменика Дисциплинског тужиоца

18.
Феб.
2020.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

4.
Феб.
2020.

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

28.
Јан.
2020.

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Pages