• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

12.
Апр.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКО Ј ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД - ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ -

8.
Апр.
2022.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председника Вишег суда у Пироту и Вишег суда у Прокупљу, по огласу објављеном у ,,Сл.гл. РС“ број 18/22 од 11.02.2022. године

28.
Мар.
2022.

Предлог о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду и Основни суд у Лазревцу

28.
Мар.
2022.

Предлог о избору председника суда за Основни суд у Панчеву

Pages