• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

27.
Мај.
2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА РАЗГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ СУДОВЕ "Сл.Гласник РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

24.
Мај.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

24.
Мај.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

23.
Мај.
2019.

Одлуку о избору судија

23.
Мај.
2019.

Одлука о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију

20.
Мај.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Аранђеловцу ("Сл. Гласник РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године)

20.
Мај.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Прекршајни суд у Крушевцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику" бр. 8/19 од 08.02.2019.године

16.
Мај.
2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике привредних судова - "Службени гласник РС бр.18/19" од 15.03.2019. године

16.
Мај.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Апелационе судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

15.
Мај.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Привредни Апелациони суд , по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 13/19 од 28.02.2019. године

Pages