• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

30.
Јун.
2020.

Саопштење за јавност поводом проглашења ванредне ситуације у појединим градовима Републике Србије

11.
Јун.
2020.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 83/20 од 10. јуна 2020. године

10.
Јун.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

5.
Јун.
2020.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 81/20 од 05.06.2020. године

3.
Јун.
2020.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Јагодини "Сл. Гласник РС" 27/2020 од 13.03.2020. године

3.
Јун.
2020.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике Вишег суда у Сремској Митровици и Привредних судова у Зрењанину, Нишу, Панчеву и Сомбору "Сл. Гласник РС" 27/20 од 13.03.2020. године

1.
Јун.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 84/19 од 01.06.2020. године

26.
Мај.
2020.

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 26. маја 2020. године

18.
Мај.
2020.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Прекршајни апелациони суд , по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

Pages