• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

13.
Јун.
2022.

Oбавештење о датуму одржавања разговора са кандидатoм који је поднео пријаву за Апелациони суд у Београду по огласу објављеном у „Сл. гл. РС”, број 40/22 од 23.03.2022.године

7.
Јун.
2022.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија у основним судовима, по Огласу објављеном у „Сл. гл. РС” бр. 93/21 од 24.09.2021. године

30.
Мај.
2022.

Оглас за избор судија у Виши суд у Сремској Митровици, објављен у ,,Службеном гласнику РС“ број 62/22 од 27. маја 2022. године

Pages