• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

14.
Сеп.
2020.

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца

9.
Сеп.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишим судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

3.
Сеп.
2020.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ!!!

26.
Авг.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

6.
Јул.
2020.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ!!!

3.
Јул.
2020.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши и Привредни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" 27/20 од 13. марта 2020. године

3.
Јул.
2020.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Привредни апелациони суд , по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

3.
Јул.
2020.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ!!!

2.
Јул.
2020.

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ!!!

Pages