• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

17.
Јул.
2019.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

24.
Јун.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС” број 45/19 од 21. јуна 2019. године

19.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Основни и Прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

18.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

18.
Јун.
2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БАЗЕ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА.

13.
Јун.
2019.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију

12.
Јун.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Аранђеловцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године

12.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Привредни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

12.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Крушевцу, Виши суд у Неготину и Виши суд у Суботици, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Pages