• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

30.
Сеп.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за Основни суд у Ивањици по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 81/20 од 5. јуна 2020. године

28.
Сеп.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за више судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 6. марта 2020. године

23.
Сеп.
2020.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике основних и прекршајних судова, "Сл. Гласник РС" 27/20 од 13.03.2020. године

17.
Сеп.
2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

17.
Сеп.
2020.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 116/20 од 16. септембра 2020. године

16.
Сеп.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за основне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 6. марта 2020. године

15.
Сеп.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду, апелационим и привредним судовима - "Сл. Гл. РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

15.
Сеп.
2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ОДРЖАВАЊА РАЗГОВОРА СА КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ,,СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС" БРОЈ 21/20 ОД 6. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

15.
Сеп.
2020.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ СУДИЈА ПОРОТНИКА

14.
Сеп.
2020.

Јавни позив за подношење пријава за именовање чланова Дисциплинске комисије

Pages