• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења

9.
Окт.
2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА И РАЗГОВОРА СА КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ,,СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС" БРОЈ 83/20 ОД 10. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

8.
Окт.
2020.

Листа кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10. јуна 2020. године

7.
Окт.
2020.

Саопштење Изборне комисије

5.
Окт.
2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ РАЗГОВОРА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА ПО ОГЛАСУ "СЛ. ГЛАСНИК РС" БР. 27/20 ОД 13.03.2020. ГОДИНЕ!!!

5.
Окт.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у oсновним и прекршајним судовима - "Службени гласник РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

1.
Окт.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за привредне судове у Нишу и Крагујевцу по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 83/20 од 10. јуна 2020. године

30.
Сеп.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за Основни суд у Ивањици по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 81/20 од 5. јуна 2020. године

28.
Сеп.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за више судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 6. марта 2020. године

23.
Сеп.
2020.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике основних и прекршајних судова, "Сл. Гласник РС" 27/20 од 13.03.2020. године

17.
Сеп.
2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

Pages